Základní informace

Webová stránka: www.falamedia.cz
Správce osobních údajů:
Adrien Fajfr (IČ: 06248870)
Zpracovatelé osobních údajů:
Adrien Fajfr (IČ: 06248870)

Správce a zpracovatelé jsou povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:
Osobní údaje vzniklé vzájemnou komunikací. Např.:
a.  Jméno, Telefon, E-mail, Adresa, …
b.  Historii samotné komunikace

Osobní údaje z vyplněných formulářů z webových stránek. Např.:
a.  Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa, …


Osobní údaje vzniklé využíváním námi spravovaných webových stránek. Např.:
a.  Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa, …

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o:

Cookies pro uložení dat z předešlého vyplnění formuláře
Cookies třetích stran – Google, Facebook

Účel zpracování osobních údajů

Uložené osobní údaje zpracováváme pro účely:
Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
PR a Marketingové aktivity
Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 10 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.
Informování, editace, nebo výmaz osobních údajů
Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:
Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
Právo na opravu osobních údajů
Právo na odstranění (právo být zapomenut)
Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte v písemné podobě na adresu:
Adrien Fajfr, U Stadionu 613, 330 03, Chrást

Abychom mohli ověřit vaší identitu, prosíme o připojení notářsky ověřeného podpisu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 3. 2018. Aktualizace zásad 27. 1. 2021.